Een echte verademing

Welkom op de website van CleanScreen!

CleanScreen is hét luchtzuiverende scherm voor een gezondere leefomgeving. CleanScreen biedt de oplossing voor de problemen op het gebied van luchtkwaliteit rondom verkeerswegen. Met een aangetoond resultaat.

CleanScreen in het kort
In veel gebieden rond verkeerswegen vormt de luchtkwaliteit een probleem voor de volksgezondheid. Ook juridisch gezien vormt luchtkwaliteit een probleem. Europese normen voor fijnstof concentraties worden op veel plaatsen niet gehaald. CleanScreen biedt de oplossing. CleanScreen zuivert de lucht van fijnstof en stikstofdioxide. Daarnaast reduceert CleanScreen ook geluid. Resultaat: een gezondere leefomgeving!

Er zijn twee varianten van CleanScreen ontwikkeld, geschikt voor plaatsing langs autosnelwegen, secundaire wegen en wegen in binnenstedelijk gebied.

CleanScreen is een ontwerp van Redubel bv, Nautilus Eco-Civiel bv, 3M Nederland bv en KEIM Nederland bv.

Voor meer informatie nodigen wij u uit om verder te kijken op deze website of contact op te nemen via het contactformulier.

Werking CleanScreen